SÄLJPLANERING

Emmanuel Hyllerud

VI KAN HJÄLPA DIG MED SÄLJPLANERING

Vår erfarenhet är att omsättningen kan mer än fördubblas genom att göra försäljning till en lika naturlig del av sin arbetsdag som att kolla mejlen. För att det ska bli så krävs att företagets försäljning planeras och utvärderas rätt.Därför vill vi hjälpa dig att lägga upp en struktur och plan för just dina områden. Målet är att försäljning ska bli så roligt att du kan komma upp till nästa nivå för att på så vis öka din omsättning och vinst. Att dessutom ha en extern aktör som ser över försäljningen och agerar bollplank gör stor skillnad.ÄLSKA FÖRSÄLJNING JOBBAR MED 4 OMRÅDEN:
 • MÅL
  Vad har du för mål?
 • STRUKTUR
  Utifrån målet lägger vi upp en struktur för hur försäljningen ska se ut så att du når ditt mål
 • KUNSKAP
  Vi ger dig kunskap om hur du bäst bemöter dina kunder, lägger upp samtalet, hur du argumenterar för att kunden ska välja just dig, och mycket mer.
 • REDSKAP
  Vi går igenom och ser över vilka redskap du behöver, men framför allt så får vi dig att ÄLSKA FÖRSÄLJNING!
Alska Forsaljning